(1)
González Sarmiento, O. Editorial. aletheia 2017, 5, 5-6.