González Sarmiento, Olga. 2017. «Editorial». Alétheia 5 (1):5-6. https://revistas.unife.edu.pe/index.php/aletheia/article/view/2105.