Fernández Ccaico, Percy. 2019. «Lima, Un Eterno Espacio De Aprendizaj»e. Alétheia 7 (1), 9-12. https://doi.org/10.33539/aletheia.2019.n7.2145.