Sebastián, V. (2012). Autoestima y autoconcepto docente. Phainomenon, 11(1), 23-34. https://doi.org/10.33539/phai.v11i1.226