Sebastián, V. (2012) Autoestima y autoconcepto docente, Phainomenon, 11(1), pp. 23-34. doi: 10.33539/phai.v11i1.226.